Dat hang Combo

 
 • 175.000

  Thích hợp cho gia đình nhỏ

  (1-2 người/tuần)

  Giá mua lẻ lên đến 197.000đ

 • 275.000

  Thích hợp cho gia đình vừa

  (3-4 người/tuần)

  Giá mua lẻ lên đến 310.000đ

 • 375.000

  Thích hợp cho gia đình lớn

  (5-7 người/tuần)

  Giá mua lẻ lên đến 436.000đ

 • Giá bán lẻ

  Bưởi năm roi, Mít Thái, Xoài tím

  CAM KẾT KHÔNG HÓA CHẤT SAU THU HOẠCH