Hướng dẫn đặt hàng

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng tiêu chuẩn: 1 - 2 ngày kể từ ngày đặt hàng thành công

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu giao sớm hơn thời gian giao hàng tiêu chuẩn, Cô Bác Anh Chị vui lòng chia sẻ phí vận chuyển với Vườn để Vườn điều một chú giao hàng phục vụ riêng nhà mình. Mức phí này sẽ được tính như sau:

 

GIAO HÀNG ĐI TỈNH

Từ kho Vườn - nhà xe TPHCM: Vườn sẽ freeship. Nhà xe sẽ do khách hàng chủ động chỉ định, trong trường hợp khách hàng không biết nhà xe nào, Vườn sẽ hỗ trợ tìm nhà xe phù hợp.

Từ nhà xe TPHCM - địa điểm nhận hàng ở tỉnh: Cô Bác Anh Chị vui lòng chịu phí vận chuyển từ TPHCM về tỉnh, thanh toán cho nhà xe mà Cô Bác Anh Chị đã chỉ định hoặc phí bưu điện nếu gửi bưu điện.