MUỐN HỦY BỚT SẢN PHẨM HOẶC ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐẶT

Nếu đã click chọn sản phẩm mà chưa ‘Xác nhận đơn hàng’, chỉ cần vào mục ‘Giỏ hàng’ và bỏ chọn sản phẩm cần bỏ.

Nếu đã ‘Xác nhận đơn hàng’, bạn chỉ cần reply vào email xác nhận đơn hàng mà Vuoncaycuaba.com gửi tới và ghi rõ món muốn hủy hoặc hủy cả đơn hàng.