NV.TRANG-03

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Nhà vườn: Gò Công - Tiền Giang
- Mã nhà vườn: NV.TRANG-03
- Mùa chính vụ (dương lịch): quanh năm
- Tem: Trắng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Theo chú chủ vườn, thời gian sản xuất ngắn, thường là 2 tháng rưỡi từ ngày gieo cho đến ngày hái trái. Trồng dưa gang chỉ tốn công tưới, ngày hai lần, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, ít chi phí phân thuốc như các loại hoa màu khác, thường xuyên thăm và phun thuốc trừ sâu nếu có. Ngoài ra, có thể áp dụng biện pháp bón phân vi sinh và phân chuồng trên diện tích đất sản xuất. 

Một số hình ảnh tại nhà vườn dưa gang tròn Gò Công: