Phân loại nguồn gốc trái cây tại Vuoncaycuaba.com

Nhằm giúp khách hàng nhận biết rõ trái cây mình ăn có an toàn không, được trồng như thế nào, trồng bởi ai & ở vùng đất nào, Vuoncaycuaba.com phân loại nguồn gốc trái cây của mình thành 3 nhóm: Tem trắng, Tem xanh, và Tem Vàng.

Theo đó, bất kỳ loại trái cây nào mà Vuoncaycuaba.com cung cấp, đều sẽ có phân loại thuộc nhóm Tem nào, nhờ đó, khách hàng có thể biết rõ thông tin chi tiết về nguồn gốc loại trái cây đó:

- Nơi thể hiện thông tin phân loại Tem trắng/xanh/vàng: tại mục Thông tin chi tiết của từng sản phẩm

- Nơi thể hiện thông tin chi tiết Nhà vườn (ví dụ: NV.TRANG-01, NV.VANG-08,...): tại Danh sách nhà vườn

Thông tin chi tiết từng nhóm Tem như sau: