PHÍ SHIP CỦA VƯỜN TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

BẢNG PHÍ SHIP: 

 

 Mốc giao

 Freeship

 

 Phí ship

Khu vực 1      
Q1 100,000 400,000 15,000
Q2 100,000 250,000 15,000
Q3 100,000 400,000 15,000
Q4 100,000 400,000 15,000
Q5 100,000 400,000 20,000
Q6 100,000 400,000 20,000
Q9 (một số phường) 100,000 400,000 20,000
Q10 100,000 400,000 20,000
Q11 100,000 400,000 20,000
BÌNH THẠNH 100,000 400,000 15,000
PHÚ NHUẬN 100,000 400,000 15,000
THỦ ĐỨC 100,000 400,000 15,000
GÒ VẤP 100,000 400,000 15,000
TÂN BÌNH 100,000 400,000 15,000
Khu vực 2      
Q7 200,000 400,000 25,000
Q8 200,000 400,000 25,000
Khu vực 3      
Q12 ( Một số phường) 200,000 500,000 30,000
BÌNH TÂN( Một số phường) 200,000 600,000 35,000
TÂN PHÚ 200,000 500,000 30,000
Khu vực 4      
BÌNH CHÁNH(Một số huyện) 300,000 500,000 35,000
NHÀ BÈ(Một số huyện) 300,000 500,000 35,000
BÌNH DƯƠNG (Một số huyện) 500,000 1,000,000 40,000

 

Bởi Ban Quản trị Vuoncaycuaba (29/11/2019) 0 Bình luận

Đóng góp ý kiến